100000 ty dong

  • Xây đường sắt 100.000 tỷ đồng là tham lam!

    Xây đường sắt 100.000 tỷ đồng là tham lam!

    Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng việc xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng mức đầu tư 100.000 tỷ đồng vừa lãng phí, vừa vô lý, vừa không phù hợp với lợi ích tổng thể của đất nước.