3 nhóm đối tượng thuộc diện mua nhà tái định cư năm 2021

19/02/2021 10:00 GMT+7
Nhà ở tái định cư là nhà ở được xây sẵn bố trí cho cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước giải tỏa, thu hồi đất theo quy định. Dưới đây là chi tiết 3 nhóm đối tượng thuộc diện mua nhà tái định cư.

Nhà ở tái định cư là gì?

Nhà ở tái định cư là nhà ở được xây sẵn bố trí cho cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước giải tỏa, thu hồi đất theo quy định. Đây là điều l lệ được quy định trong khoản 6 Điều 3 Luật Nhà ở 2014.

3 nhóm đối tượng thuộc diện mua nhà tái định cư năm 2021 - Ảnh 1.

Nhà ở tái định cư là nhà ở được xây sẵn bố trí cho cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước giải tỏa, thu hồi đất theo quy định. Ảnh minh họ

Đối tượng thuộc diện mua nhà ở tái định cư

Đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư được quy định rõ tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 99/2015/NĐ-CP như sau:

"a) Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác;

c) Hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở".

Như vậy, trong các đối tượng trên thì có 02 đối tượng rất phổ biến, cụ thể:

1. Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác.

Để trở thành đối tượng 2 phải có đủ 03 điều kiện sau:

- Bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở.

- Phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở.

- Không có chỗ ở nào khác.

Tuy nhiên, không phải cứ thuộc đối tượng được mua nhà ở tái định cư là sẽ được mua, mà phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được nhà tái định cư phải có nhu cầu mua nhà ở thương mại hoặc thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư...

Còn hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác muốn mua nhà tái định cư phải

Có nhu cầu thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư bằng nhà ở xã hội theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành;

Phải thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều kiện để được nhà ở tái định cư

Những trường hợp được trợ giúp nhà ở tái định cư theo quy tắc của pháp luật như sau:

Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất còn lại sau khoản thời gian bị nhà nước thu hồi không đáp ứng một cách đầy đủ điều kiện để ở theo quy tắc của Ủy ban nhân dân tỉnh; hộ gia đình, cá nhân không còn nơi ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi đất sẽ được bồi thường bắt đất tái định cư hoặc nhà ở tái định cư.

Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện ở theo quy tắc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi mà hộ gia đình, nhà ở khác trong địa bàn đó có đất ở thu hồi thì sẽ được bồi tiền bằng tiền mặt. Trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì rất có khả năng được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Trường hợp với hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, nhà ở, ép buộc phải lưu thông sang nơi ở mới nhưng lại không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở. Các cá nhân, hộ gia đình không còn chỗ ở nào khác trong xã, phường, thị trấn có đất bị thu hồi thì nhà nước thực hiện chính sách bán, cho thuê nhà ở hoặc giao đất ở để thu tiền sử dụng đất. Giá đất cho giao dịch này sẽ được Nhà nước tính trên tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra.

PV