4 truong hop bi thu hoi so do

 • 4 trường hợp người dân bị thu hồi Sổ đỏ mới nhất

  4 trường hợp người dân bị thu hồi Sổ đỏ mới nhất

  Sổ đỏ sẽ bị thu hồi khi được cấp không đúng quy định. Dưới đây là 4 trường hợp thu hồi Sổ đỏ mới nhất.

 • 4 trường hợp bị thu hồi Sổ đỏ năm 2020

  4 trường hợp bị thu hồi Sổ đỏ năm 2020

  Để được cấp Sổ đỏ, người sử dụng đất phải có đủ điều kiện và có thủ tục khá phức tạp. Tuy nhiên, Sổ đỏ sẽ bị thu hồi khi được cấp không đúng quy định; cấp đổi Sổ đỏ; Sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất... Dưới đây là các trường hợp người dân bị thu hồi Sổ đỏ.