7 eleven an gian luong nhan vien

  • 7-Eleven "ăn gian" lương nhân viên gần 50 năm?

    7-Eleven "ăn gian" lương nhân viên gần 50 năm?

    Tờ Nikkei vừa đưa thông tin gây sốc: 7-Eleven Nhật Bản đã trả thiếu một phần lương làm thêm giờ cho các nhân viên bán thời gian của ở những cửa hàng nhượng quyền trong suốt nhiều năm.