8 khoản phụ cấp lương phải tính đóng BHXH bắt buộc

09/10/2020 15:04 GMT+7
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh quốc gia. Nguyên tắc chung của BHXH là đóng – hưởng và bảo đảm sự công bằng cho những người tham gia. Việc đóng BHXH trên tiền công, tiền lương thực tế là để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ khi nghỉ nhưng được vẫn hưởng các chế độ BHXH.

Theo quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định bao gôm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

8 khoản phụ cấp lương phải tính đóng BHXH bắt buộc - Ảnh 1.

Việc đóng BHXH trên tiền công, tiền lương thực tế là để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ khi nghỉ nhưng được vẫn hưởng các chế độ BHXH.

Cụ thể, 08 khoản phụ cấp lương sau đây sẽ phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút;

- Các phụ cấp khác có tính chất tương tự (khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ).

A.Vũ