bamboo airways tăng vốn

 • Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết tăng vốn thêm 50% lên 10.500 tỷ đồng

  Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết tăng vốn thêm 50% lên 10.500 tỷ đồng

  Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa tăng vốn điều lệ đăng ký từ 7.000 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng. Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh là ngày 5/2.

 • FLC của ông Trịnh Văn Quyết tính tăng vốn để "bơm" thêm cho Bamboo Airways

  FLC của ông Trịnh Văn Quyết tính tăng vốn để "bơm" thêm cho Bamboo Airways

  Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành thêm 299,62 triệu cổ phần tới đây sẽ được Tập đoàn FLC dùng để thực hiện các dự án của Tập đoàn, đầu tư vào công ty con và bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn. Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ dùng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập.

 • FLC của ông Trịnh Văn Quyết tính tăng vốn Bamboo Airways lên 2.000 tỷ đồng

  FLC của ông Trịnh Văn Quyết tính tăng vốn Bamboo Airways lên 2.000 tỷ đồng

  Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành thêm 299,62 triệu cổ phần tới đây sẽ được Tập đoàn FLC dùng để thực hiện các dự án của Tập đoàn, đầu tư vào công ty con và bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn. Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ dùng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập.