Bất động sản thành phố lớn

  • Thị trường bất động sản thương mại có tiềm năng phát triển năm 2023

    Thị trường bất động sản thương mại có tiềm năng phát triển năm 2023

    Sau đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đang từng bước phục hồi khiến thị trường bất động sản thương mại tại Hà Nội, TPHCM có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, bất động sản thương mại chỉ mới tập trung tại các thị trường lớn nên cần được tập trung phát triển trong năm 2023.

  • "Bỏ" thành phố lớn, đại gia bất động sản "xắn tay" làm dự án tỉnh lẻ

    "Bỏ" thành phố lớn, đại gia bất động sản "xắn tay" làm dự án tỉnh lẻ

    Trong khi thị trường ngách tại thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đang phát triển có dấu hiệu mất cân đối, thiếu ổn định, thì từ đầu năm 2018, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã "xắn tay" nghiên cứu thị trường và triển khai dự án tại vùng ven 2 thành phố lớn trên và các vùng có lợi thế du lịch, thiên nhiên ưu đãi…