BuyMed

  • “Startup” Việt vẫn nhộn nhịp giữa đại dịch

    “Startup” Việt vẫn nhộn nhịp giữa đại dịch

    Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam đã và đang phát triển rất mạnh mẽ, ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 càn quét nền kinh tế toàn cầu. Những hỗ trợ và chính sách từ các tổ chức, quỹ tài chính và cơ quan nhà nước đang là “đòn bẩy” giúp các DN khởi nghiệp (startup) trụ vững.