Cao su Phú Riềng

 • Giá cao su hôm nay 28/3: Giá cao su tiếp tục tăng

  Giá cao su hôm nay 28/3: Giá cao su tiếp tục tăng

  Giá cao su hôm nay 28/3 tiếp tục tăng toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ còn giảm ở 1 kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 25/3: Giá cao su duy trì đà tăng phiên cuối tuần

  Giá cao su hôm nay 25/3: Giá cao su duy trì đà tăng phiên cuối tuần

  Giá cao su hôm nay 25/3 tăng toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ còn giảm ở 1 kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 19/3: Giá cao su cuối tuần lấy lại đà tăng

  Giá cao su hôm nay 19/3: Giá cao su cuối tuần lấy lại đà tăng

  Giá cao su hôm nay 19/3 lấy lại đà tăng toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ còn giảm ở 1 kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 9/3: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

  Giá cao su hôm nay 9/3: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

  Giá cao su hôm nay 9/3 tiếp tục lao dốc mạnh, giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm toàn bộ các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 28/2: Giá cao su bật tăng trở lại tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 28/2: Giá cao su bật tăng trở lại tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 28/2 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su vẫn giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su quay đầu tăng ở toàn bộ các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 21/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 21/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 21/2 tăng toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 10/2: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 10/2: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 10/2 giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 8/2: Giá cao su vẫn đi xuống, vì sao?

  Giá cao su hôm nay 8/2: Giá cao su vẫn đi xuống, vì sao?

  Giá cao su hôm nay 8/2 vẫn giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm hơn 1%...

 • Giá cao su hôm nay 7/2: Giá cao su bất ngờ giảm mạnh cả hai sàn

  Giá cao su hôm nay 7/2: Giá cao su bất ngờ giảm mạnh cả hai sàn

  Giá cao su hôm nay 7/2 giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1%...

 • Giá cao su hôm nay 6/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/2 tăng toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức gần 1%...