Cao su Tân Biên

  • Cao su Tân Biên dự chi 44 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2020

    Cao su Tân Biên dự chi 44 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2020

    RTB sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Với gần 88 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cao su dự kiến chi ra khoảng 44 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông đợt này.