cao su việt nam

 • Giá cao su hôm nay 5/2: Giá cao su cuối tuần tăng giảm trái chiều

  Giá cao su hôm nay 5/2: Giá cao su cuối tuần tăng giảm trái chiều

  Giá cao su hôm nay 5/2 tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 1%, chỉ có 1 kỳ hạn nhích nhẹ...

 • Giá cao su hôm nay 4/2: Giá cao su tăng trở lại ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 4/2: Giá cao su tăng trở lại ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 4/2 tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 1%, chỉ có 1 kỳ hạn nhích nhẹ...

 • Giá cao su hôm nay 30/1: Giá cao su vẫn chưa thể hồi phục mạnh

  Giá cao su hôm nay 30/1: Giá cao su vẫn chưa thể hồi phục mạnh

  Giá cao su hôm nay 30/1 tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm mạnh nhất là hơn 1% và chỉ có 1 kỳ hạn nhích nhẹ...

 • Giá cao su hôm nay 29/1: Giá cao su giảm tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 29/1: Giá cao su giảm tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 29/1: Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 để nghỉ Tết Nguyên đán. Giao dịch sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1. Giá cao su tại Nhật Bản giảm trên sàn giao dịch...

 • Giá cao su hôm nay 28/1: Giá cao su biến động trái chiều

  Giá cao su hôm nay 28/1: Giá cao su biến động trái chiều

  Giá cao su hôm nay 28/1: Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 để nghỉ Tết Nguyên đán. Giao dịch sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1. Giá cao su trước đó tăng giảm trái chiều trên sàn giao dịch...

 • Giá cao su hôm nay 27/1: Giá cao su Nhật Bản tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng

  Giá cao su hôm nay 27/1: Giá cao su Nhật Bản tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng

  Giá cao su hôm nay 27/1: Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 để nghỉ Tết Nguyên đán. Giao dịch sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1. Giá cao su trước đó tăng giảm trái chiều trên sàn giao dịch, giá cao su Nhật Bản tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng...

 • Giá cao su hôm nay 26/1: Cao su sẽ tiếp tục gặp khó trong nửa đầu năm 2023

  Giá cao su hôm nay 26/1: Cao su sẽ tiếp tục gặp khó trong nửa đầu năm 2023

  Giá cao su hôm nay 26/1: Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 để nghỉ Tết Nguyên đán. Giao dịch sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1. Giá cao su trước đó tăng giảm trái chiều trên sàn giao dịch...

 • Giá cao su hôm nay 25/1: Giá cao su đầu tháng 1 trái chiều do lo ngại suy thoái kinh tế

  Giá cao su hôm nay 25/1: Giá cao su đầu tháng 1 trái chiều do lo ngại suy thoái kinh tế

  Giá cao su hôm nay 25/1: Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 để nghỉ Tết Nguyên đán. Giao dịch sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1. Giá cao su trước đó tăng giảm trái chiều trên sàn giao dịch do lo ngại suy thoái kinh tế...

 • Giá cao su hôm nay 23/1: Xuất khẩu cao su lập kỷ lục

  Giá cao su hôm nay 23/1: Xuất khẩu cao su lập kỷ lục

  Giá cao su hôm nay 23/1: Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 để nghỉ Tết Nguyên đán. Giao dịch sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1. Giá cao su trước đó tăng giảm trái chiều trên sàn giao dịch...

 • Giá cao su hôm nay 22/1: Giá cao su vẫn yếu, tăng giảm trái chiều cuối tuần

  Giá cao su hôm nay 22/1: Giá cao su vẫn yếu, tăng giảm trái chiều cuối tuần

  Giá cao su hôm nay 22/1 tăng giảm trái chiều cuối tuần, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm gần 1% và chỉ có 1 kỳ hạn nhích nhẹ...