chưa cho thuê đất

  • Quảng Ngãi: Chấn chỉnh nạn chưa giao, cho thuê đất đã san lấp thi công dự án

    Quảng Ngãi: Chấn chỉnh nạn chưa giao, cho thuê đất đã san lấp thi công dự án

    Trong chỉ đạo đã phát đi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu BQL KKT Dung Quất và chính quyền các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; tuyệt đối không để san lấp mặt bằng, thi công xây dựng trên diện tích đất dự án, công trình khi chưa có quyết định giao, cho thuê đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.