chuyển nhượng nhà đất không cần sổ đỏ

  • 2 trường hợp chuyển nhượng nhà đất không cần Sổ đỏ

    2 trường hợp chuyển nhượng nhà đất không cần Sổ đỏ

    Sổ đỏ là một trong những điều kiện bắt buộc phải có khi giao dịch mua bán nhà, đất. Tuy vậy, người người sử dụng đất vẫn có thể thực hiện quyền chuyển nhượng mà không cần sổ đỏ với 2 trường hợp ngoại lệ dưới đây