CL - Fish

  • Cổ phiếu thủy sản đua nhau tăng trần, sóng thủy sản bắt đầu?

    Cổ phiếu thủy sản đua nhau tăng trần, sóng thủy sản bắt đầu?

    VASEP từng đưa ra dự báo xuất khẩu tôm và cá tra trong quý II/2021 sẽ tăng lần lượt 10% và 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5 đang cho thấy nhiều khả năng kết quả xuất khẩu thủy sản quý II/2021 vượt xa kỳ vọng của VASEP.