cổ tức sacombank

  • Chủ tịch Dương Công Minh nói gì về cổ phiếu STB của Sacombank

    Chủ tịch Dương Công Minh nói gì về cổ phiếu STB của Sacombank

    Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh tin rằng đến năm 2023, Sacombank sẽ trở lại vị thế top 10 ngân hàng. Thị giá cổ phiếu STB của Sacombank hiện đang thấp hơn giá trị sổ sách nhưng đây sẽ là cơ hội để cổ phiếu đi lên sau khi quá trình tái cấu trúc thành công.

  • Không chia cổ tức nhiều năm liên tiếp, Sacombank của ông Dương Công Minh nói gì?

    Không chia cổ tức nhiều năm liên tiếp, Sacombank của ông Dương Công Minh nói gì?

    Sacombank do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT vừa có văn bản giải trình về lý do không chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi sáp nhập đến nay là vì phải tập trung tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính. Đây là nguyên nhân dẫn đến tạo tâm lý không hài lòng đối với phần lớn các cổ đông của Sacombank. Dù vậy, năm 2018 Sacombank vẫn thực hiện kế hoạch không chia cổ tức.