Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông (DGD)