cw

  • Vừa ra mắt, sản phẩm chứng quyền đồng loạt “cháy hàng”

    Vừa ra mắt, sản phẩm chứng quyền đồng loạt “cháy hàng”

    Chính thức được giới thiệu từ năm 2017, đến nay Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã cấp phép chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) cho công ty chứng khoán đầu tiên thực hiện. Cập nhật tới hiện tại, có 7 công ty chứng khoán được cấp phép chào bán 9 mã chứng quyền, bao gồm SSI, BSC, HSC, MBS, KIS, VND và VPS.

  • Chứng quyền - Lường trước chuyện đầu cơ

    Chứng quyền - Lường trước chuyện đầu cơ

    Chứng quyền (CW) là một sản phẩm tài chính hấp dẫn để đầu cơ, đặc biệt với nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, đây cũng là sản phẩm tài chính phức tạp, không dễ nắm bắt, do đó bao hàm không ít rủi ro.