DELAP

  • Phía sau con số doanh thu trăm tỷ đồng của DELAP

    Phía sau con số doanh thu trăm tỷ đồng của DELAP

    Công ty Cổ Phần Dược Phẩm DELAP được giới thiệu là công ty đã có trên 10 năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm Dược phẩm nhập khẩu tại Việt Nam. Dữ liệu của Etime cho thấy, doanh thu của Công ty tăng bình quân 6% trong giai đoạn 2017 – 2021.