doanh nghiệp công nghệ số

  • Hướng tới 100.000 doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam

    Hướng tới 100.000 doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam

    Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số là một chủ trương lớn của Chính phủ. Theo các chuyên gia, bất chấp COVID-19, nền kinh tế số Việt Nam có thể tăng trưởng 2 con số ở mức 16% trong năm nay và dự báo đóng góp 30 tỷ USD vào năm 2021.