Doanh nhân

"Rộng cửa" trúng thầu 35.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Bá Dương nói "không thắng thầu bằng mọi giá, hứa được - làm được"

"Rộng cửa" trúng thầu 35.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Bá Dương nói "không thắng thầu bằng mọi giá, hứa được - làm được"

Ngày 3/8, ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch sáng lập đã gửi tâm thư cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong hệ sinh thái gồm 7 công ty nhân ngày truyền thống.