dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý

  • TP.HCM dừng hai dự án BOT

    TP.HCM dừng hai dự án BOT

    "Việc này chưa có tiền lệ. Thành phố đã chấp thuận chủ trương. Sở Kế hoạch - Đầu tư đang nghiên cứu hướng giải quyết để làm việc với chủ đầu tư trong tháng 6", Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Quang Lâm nói tại buổi giám sát của HĐND thành phố với các sở ngành, sáng 10/6.