eTime

Doanh nghiệp vận tải cần chú ý, quốc lộ 5 tiến hành cân tải trọng xe

Doanh nghiệp vận tải cần chú ý, quốc lộ 5 tiến hành cân tải trọng xe

Cục Đường bộ Việt Nam vừa làm việc với các cơ quan liên quan để thống nhất việc đưa 4 bộ cân kiểm soát tải trọng xe tự động vào sử dụng tại Quốc lộ 5.