eTime

Thanh tra dự án ngàn tỉ của Tân Mai Group

Thanh tra dự án ngàn tỉ của Tân Mai Group

UBND tỉnh Kon Tum vừa thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai của Tân Mai Group ở Kon Tum.