eTime

Không loại trừ khả năng lợi nhuận của các ngân hàng "đột biến" vì bị "thổi phồng"

Không loại trừ khả năng lợi nhuận của các ngân hàng "đột biến" vì bị "thổi phồng"

Giới phân tích cho rằng, cần thận trọng khi lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng cao, thậm chí có phần “đột biến” gấp 2 – 3 lần tại một số ngân hàng trong quý I/2021 so cùng kỳ.