fda mỹ

  • Mỹ không có đủ nguyên liệu để sản xuất thuốc trị virus corona

    Mỹ không có đủ nguyên liệu để sản xuất thuốc trị virus corona

    Rất nhiều các thành phần dược liệu sản xuất thuốc và thiết bị y tế của Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc. Tính đến năm 2018, Trung Quốc đứng thứ hai trong số các quốc gia xuất khẩu thuốc và chế phẩm sinh học sang Mỹ và đứng đầu về các thiết bị y tế, theo FDA.