FPT báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng 28%

19/09/2022 18:47 GMT+7
Trong tháng 8, doanh thu thuần của FPT đạt 3.841 tỷ đồng, tăng 35% so với tháng cùng kỳ, lãi trước thuế 739 tỷ, tăng 28%.

Công ty CP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm với doanh thu đạt 27.060 tỷ đồng tăng 24%, lợi nhuận trước thuế đạt 4.951 tỷ, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Kết quả, 8 tháng FPT lãi sau thuế đạt 4.221 tỷ đồng, tăng gần 28% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 3.409 tỷ đồng tăng 29,6%.

Tính riêng trong tháng 8, doanh thu thuần của FPT là 3.841 tỷ đồng, tăng 35% so với tháng cùng kỳ. Công ty lãi trước thuế 739 tỷ, tăng 28%. Còn lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 503 tỷ.

Năm 2022, tập đoàn lên kế hoạch kế hoạch 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 8 tháng, FPT đã thực hiện được lần lượt 64% và 65% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.


Mảng xuất khẩu phần mềm đạt doanh thu 11,731 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 28,7%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 42%) và APAC (tăng 61%). Thị trường Nhật Bản có sự phục hồi đáng kể với mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 18,7%. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng mạnh lên mức 15.455 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 42%.

Mảng Công nghệ, doanh thu và LNTT lần lượt đạt 15.481 tỷ đồng và 2.256 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24,1% và 25%. Doanh thu dịch vụ Chuyển đổi số đạt 4.657 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 41%.

Tại mảng viễn thông, doanh thu 8 tháng đầu năm đạt 9.561 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với cùng kỳ. LNTT tăng 22% lên mức 1.930 tỷ đồng.

Mảng giáo dục, đầu tư và khác, doanh thu và LNTT lần lượt đạt 2.017 tỷ và 765 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, tăng 69% và 24% so với cùng kỳ năm 2021. 

Ngoài ra, trong đợt kỷ niệm 34 năm thành lập (13/09/1988 – 13/09/2022), FPT đã thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% vào ngày 12/9/2022.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT tăng 0,73% lên 83.100 đồng/cp.


An Vũ