giá cao su thế giới

 • Xuất khẩu cao su gặp khó, giá mủ cao su không có xu hướng giảm

  Xuất khẩu cao su gặp khó, giá mủ cao su không có xu hướng giảm

  Cuối tháng 6/2023, giá cao su tại châu Á giảm mạnh do lợi nhuận tại các công ty cao su tại Trung Quốc giảm mạnh, các thương nhân chờ đợi các biện pháp kích thích mới từ Trung Quốc. Giá mủ cao su tại thị trường trong nước cuối tháng 6/2023 cũng có xu hướng giảm, dao động quanh mức 220-277 đồng/TSC.

 • Giá cao su hôm nay 18/6: Giá cao su vẫn tăng vững trên sàn SHFE

  Giá cao su hôm nay 18/6: Giá cao su vẫn tăng vững trên sàn SHFE

  Giá cao su hôm nay 18/6 biến động trái chiều trên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng vững tiếp ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su quay đầu giảm ở 2 kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 9/6: Giá cao su biến động không đồng nhất

  Giá cao su hôm nay 9/6: Giá cao su biến động không đồng nhất

  Giá cao su hôm nay 9/6 biến động không đồng nhất trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su tăng ở 2 kỳ hạn, mức tăng dưới 1%.

 • Giá cao su hôm nay 6/6: Giá cao su bất ngờ đảo chiều giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/6: Giá cao su bất ngờ đảo chiều giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/6 bất ngờ đảo chiều giảm toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 5/6: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

  Giá cao su hôm nay 5/6: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

  Giá cao su hôm nay 5/6 tăng phiên thứ 3 liên tiếp trên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 2/6: Giá cao su bật tăng mạnh toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 2/6: Giá cao su bật tăng mạnh toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 2/6 quay đầu tăng mạnh toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 31/5: Đà giảm giá cao su vẫn chưa dừng

  Giá cao su hôm nay 31/5: Đà giảm giá cao su vẫn chưa dừng

  Giá cao su hôm nay 31/5 vẫn giảm toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ hồi phục nhẹ ở 1 kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 23/5: Giá cao su trái chiều, khó phục hồi trong ngắn hạn

  Giá cao su hôm nay 23/5: Giá cao su trái chiều, khó phục hồi trong ngắn hạn

  Giá cao su hôm nay 23/5 trái chiều, có xu hướng khó phục hồi nhanh trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở 2 kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 20/5: Đà giảm kéo dài

  Giá cao su hôm nay 20/5: Đà giảm kéo dài

  Giá cao su hôm nay 20/5 có xu hướng giảm kéo dài trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 19/5: Giá cao su đảo chiều đi xuống tại Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 19/5: Giá cao su đảo chiều đi xuống tại Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 19/5 có xu hướng đi xuống trên thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su quay đầu giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở 2 kỳ hạn.