Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế