giao dịch vàng

  • Vàng vẫn trong cơn “thử lửa”

    Vàng vẫn trong cơn “thử lửa”

    Các chuyên gia kinh tế trong nước cho rằng, giá vàng vẫn đang trong cơn “thử lửa”, chưa thể ổn định trở lại ngay được nên người dân mua vàng cần thận trọng để tránh rủi ro.