không tăng giá thịt lợn dịp Tết

  • Không lo sốt giá thịt lợn những tháng cuối năm

    Không lo sốt giá thịt lợn những tháng cuối năm

    Việc giá lợn liên tục giảm là kết quả của việc đẩy mạnh tăng đàn, tái đàn và nhập khẩu một phần thịt lợn bị thiếu hụt do dịch bệnh. Theo tính toán sản lượng thịt lợn những tháng cuối năm sẽ được đảm bảo.