Kim ngạch nhập khẩu thủy sản

  • Việt Nam bất ngờ nhập 1,79 tỷ USD thuỷ sản các loại

    Việt Nam bất ngờ nhập 1,79 tỷ USD thuỷ sản các loại

    Kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 đạt gần 1,79 tỷ USD, tăng 12% so với 11 tháng năm 2020. Các thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam chủ yếu là Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản.