"Lộ" Audi RS e-tron GT bản đặc biệt, giới hạn chỉ 75 chiếc toàn cầu

29/03/2023 08:33 GMT+7