năng lượng điện gió

  • Gia Lai đang xây dựng dự án điện gió 1.000 tỷ đồng

    Gia Lai đang xây dựng dự án điện gió 1.000 tỷ đồng

    Dự án Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông (giai đoạn 1) có tổng mức vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, công suất 50 MW sẽ thực hiện trong 12 tháng, dự kiến tháng 12/2020 bắt đầu phát điện và hòa lưới 110 KV Diên Hồng-Chư Sê.