nợ xấu TPBank

  • Thống đốc NHNN “bật đèn xanh” tăng vốn điều lệ cho TPBank

    Thống đốc NHNN “bật đèn xanh” tăng vốn điều lệ cho TPBank

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chấp thuận việc TPBank tăng vốn điều lệ từ 8.565 tỷ đồng lên 10.716 tỷ đồng theo phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Đây là phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị TPBank đã thông qua trong tháng 10/2020.