Nông dân cần làm gì để có lương hưu?

01/10/2020 15:00 GMT+7
Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, nông dân, người lao động tự do… đều có thể tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu.
Nông dân cần làm gì để có lương hưu? - Ảnh 1.

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, nông dân, người lao động tự do… đều có thể tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu. Ảnh PLO

Theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nông dân, người lao động tự do…

Người tham gia BHXH tự nguyện có sáu phương thức đóng gồm. Cụ thể là đóng hằng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Ngoài ra, người lao động có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Theo quy định, điều kiện hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và tham gia đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn nhiều mức đóng khác nhau.

Trong đó, mức đóng thấp bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Ví dụ, mức đóng thấp nhất hiện nay là 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/tháng và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Người dân nếu muốn tham gia BHXH tự nguyện có thể liên hệ với bưu điện gần nhất để đăng ký.

Dung Nhi