phụ cấp lương

 • 5 điều nên biết về phụ cấp lương 2021

  5 điều nên biết về phụ cấp lương 2021

  Bộ Luật lao động 2019 đã chính thức có hiệu lực và có nhiều thay đổi về chính sách lương, phụ cấp lương. Dưới đây là 5 điều người lao động nên biết về phụ cấp lương.

 • 8 khoản phụ cấp lương phải tính đóng BHXH bắt buộc

  8 khoản phụ cấp lương phải tính đóng BHXH bắt buộc

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh quốc gia. Nguyên tắc chung của BHXH là đóng – hưởng và bảo đảm sự công bằng cho những người tham gia. Việc đóng BHXH trên tiền công, tiền lương thực tế là để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ khi nghỉ nhưng được vẫn hưởng các chế độ BHXH.

 • 8 khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH bắt buộc người lao động cần nắm rõ

  8 khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH bắt buộc người lao động cần nắm rõ

  Bên cạnh lương, thưởng, người lao động thường quan tâm nhiều tới chế độ, chính sách bảo hiểm. Dưới đây là 8 khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội người lao động nên nắm rõ để bảo đảm quyền lợi của mình.