quan hệ thương mại

  • Cơ hội chuyển đổi cơ cấu xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

    Cơ hội chuyển đổi cơ cấu xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

    Trước thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc có khả năng diễn biến xấu, doanh nghiệp và chính quyền thành phố cần coi đây là cơ hội tái cấu trúc lại thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao nội lực, tăng cường khả năng cạnh tranh...