Quảng Nam: Phát triển thị xã Điện Bàn thành đô thị hiện đại

02/03/2022 10:09 GMT+7
Ngày 2/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định số 564 phê duyệt đề cương điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045.

"Quan điểm xây dựng và phát triển thị xã Điện Bàn trở thành đô thị hiện đại, văn minh theo hướng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó, phát triển đô thị phải đi đôi với nâng cao chất lượng đời sống, gắn với sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đất đai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai là kiểm soát phát triển các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng đô thị", Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Quảng Nam: Phát triển thị xã Điện Bàn thành đô thị hiện đại   - Ảnh 1.

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề cương điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045 (Ảnh: Trương Hồng)

UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh thêm, đối với thị xã Điện Bàn với một mục tiêu phát triển phù hợp với thực tế phát triển đô thị, phục vụ công tác quản lý, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững và giữ gìn giá trị bản sắc đô thị.

Hoàn thiện các nội dung nâng loại đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị, thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Điện Bàn đạt tiêu chí đô thị loại III.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư phát triển đô thị, phát huy các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để xây dựng đô thị theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn giai đoạn 2030 và giai đoạn 2045 được phê duyệt; Khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tạo môi trường sống chất lượng tốt, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng.

Quảng Nam: Phát triển thị xã Điện Bàn thành đô thị hiện đại   - Ảnh 2.

Trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Trương Hồng)

UBND thị xã Điện Bàn cho biết, năm 2021 tổng giá trị sản xuất đạt 20.820 tỷ đồng, đạt 86,16% KH, giảm 1,68% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp xây dựng: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 68,2% (tăng 4,06%), Dịch vụ chiếm 22,5% (giảm 3,01%), nông nghiệp chiếm 9,31% (tăng 1,36%).

Giá trị công nghiệp xây dựng năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 15.043 tỷ đồng, đạt 91,96% KH, tăng 1,15% so với năm 2020. Trong đó: giá trị công nghiệp ước thực hiện 13.228 tỷ đồng, đạt 91,87% KH tăng 1,06% so cùng kỳ năm trước. Trong đó Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thực hiện được 10.568 tỷ đồng, tăng 0,32% so với cùng kỳ; công nghiệp địa phương thực hiện 2.860 tỷ đồng, tăng 3,84% so với cùng kỳ.

Quảng Nam: Phát triển thị xã Điện Bàn thành đô thị hiện đại   - Ảnh 3.

Đường xá ở Điện Bàn những năm gần đây rất khang trang, nhiều khu dân cư mọc lên đông đúc (Ảnh: Trương Hồng)

"Đặc biệt, thị xã Điện Bàn tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện "Đề án quản lý và đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025", tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh xúc tiến các thủ tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Khu, Cụm CN trên địa bàn thị xã. Trong 9 Cụm CN, cụm làng nghề đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết có 78 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư theo dự án khoảng 4.129 tỷ đồng; diện tích đất đăng ký thuê 175,66ha (gồm diện tích đã cho thuê và diện tích doanh nghiệp đăng ký đầu tư mới), tỷ lệ lấp đầy bình quân các Cụm CN là 93,14%. Riêng trong năm 2021, có 05 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 165 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký thuê là 9,836 ha. Nhìn chung các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đều duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh", UBND thị xã Điện Bàn cho biết.

Quảng Nam: Phát triển thị xã Điện Bàn thành đô thị hiện đại   - Ảnh 4.

Nhờ vào sự phát triển mạnh, từ đó năm 2021 thị xã Điện Bàn tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%/1%KH, hộ cận nghèo giảm còn 1,13%/1,2%KH (đạt chỉ tiêu đề ra) (Ảnh: Trương Hồng)

Cũng theo UBND thị xã Điện Bàn, năm 2021 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.697,891 tỷ đồng, đạt 99,79% dự toán dự toán tỉnh giao, đạt 99,05% so với HĐND thị xã giao. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện năm 2021 là 2.292,623 tỷ đồng, đạt 97,61% so với dự toán tỉnh giao và đạt 96,79% so với dự toán HĐND thị xã giao, bằng 100,11% 16 so với năm 2020.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2021 là 3.040,354 tỷ đồng đạt 265,56% so với dự toán HĐND thị xã giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 905,413 tỷ đồng, đạt 407,17 % so với dự toán HĐND thị xã giao; chi thường xuyên là 820,534 tỷ đồng, đạt 108,76% so với dự toán HĐND thị xã giao.


Trương Hồng