Quảng Nam: UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý giao thông sớm gỡ vướng những dự án chậm trễ

08/04/2021 10:14 GMT+7
Hiện nay, còn một số dự án chậm trễ tiến độ do có khó khăn, vướng mắc, phức tạp trong công tác bồi thường, GPMB, giải ngân chưa kịp thời nguồn vốn được bố trí. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Quản lý Giao thông tỉnh tập trung rà soát tất cả các dự án đã và đang thực hiện để giải pháp cụ thể cho từng dự án.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xung quanh buổi làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh (gọi tắt Ban Quản lý Giao thông) về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý đầu tư.

Quảng Nam: UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý giao thông sớm gỡ vướng những dự án chậm trễ   - Ảnh 1.

Dự án đường 129 (Võ Chí Công) do Ban Quản lý giao thông tỉnh chủ đầu tư từng bị vướng do mặt bằng

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý Giao thông tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh, ngoài sự nỗ lực; tập thể lãnh đạo và người lao động của Ban Quản lý Giao thông tỉnh thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các ngành liên quan trong công tác bồi thường, GPMB và đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công kịp thời, cơ bản đảm bảo tiến độ một số dự án giao thông khi có mặt bằng được bàn giao.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số dự án chậm trễ tiến độ do có khó khăn, vướng mắc, phức tạp trong công tác bồi thường, GPMB, giải ngân chưa kịp thời nguồn vốn được bố trí. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Quản lý Giao thông tỉnh tập trung rà soát tất cả các dự án đã và đang thực hiện, trên cơ sở đó có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng dự án.

"Đối với các dự án đã thi công hoàn thành, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán đảm bảo thời gian quy định; đối với các dự án, gói thầu còn vướng mắc về thủ tục, đặc biệt là các dự án ODA thì tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn và các ngành liên quan xác định trách nhiệm của các bên để giải quyết, sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công.

Đối với các dự án còn vướng mắc về mặt bằng, phải khẩn trương phối hợp vận động, hỗ trợ địa phương giải quyết, tháo gỡ, khi có mặt bằng được bàn giao phải tổ chức triển khai thi công ngay và quản lý chặt chẽ chất lượng công trình. Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh các trường hợp còn vướng mắc để theo dõi, chỉ đạo...", kết luận nhấn mạnh.

Quảng Nam: UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý giao thông sớm gỡ vướng những dự án chậm trễ   - Ảnh 2.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý giao thông tỉnh sớm gỡ vướng những dự án chậm trễ - Ảnh đường 129 nhìn từ tren cao

Riêng công tác giải ngân, ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Ban Quản lý Giao thông tỉnh rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, tổ chức nghiệm thu và giải ngân thanh toán kịp thời khối lượng đã thực hiện của các nhà thầu thi công theo đúng quy định; đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan của các dự án ODA để sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công, có khối lượng để giải ngân thanh toán nguồn vốn đã được bố trí.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất bổ sung đoạn đường dẫn cầu Suối Đá (phía Tiên Phước) trên tuyến Quốc lộ 40B, đoạn lý trình Km21+416,48 - Km21+445,38 vào Dự án Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ). Ban Quản lý Giao thông tỉnh lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án…

Trương Hồng