Quy định mới nhất về điều kiện thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

07/08/2020 11:38 GMT+7
Theo quy định mới nhất của Bộ Giao thông vận tải, có 6 điều kiện chung để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành, quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, điểm c, điểm d của khoản 1 Điều 4 Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định điều kiện chung để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam như sau:

Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe thuyền viên và đảm bảo tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

Có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

Quy định mới nhất về điều kiện thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.IT

Có hợp đồng lao động thuyền viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ Công ước Lao động hàng hải 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế. Hợp đồng lao động thuyền viên phải phù hợp với giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc điện cấp giấy phép lao động.

Có hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch cấp.

Có sổ thuyền viền;

Được bố trí đảm nhận chức danh trên tàu biển.

Thông tư 43/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/8/2020.

Hoài An