quy định về ủy quyền bán nhà đất

  • 6 quy định về ủy quyền bán nhà đất người dân nên biết

    6 quy định về ủy quyền bán nhà đất người dân nên biết

    Người sở hữu nhà đất có quyền ủy quyền cho người khác thay mình ký hợp đồng với người mua. Tuy nhiên, để tránh một số rủi ro đáng tiếc trước khi ký hợp đồng ủy quyền thì các bên cần biết một số quy định về ủy quyền bán nhà đất.