rà soát lại GDP

  • Quy mô GDP tăng gần 1,3 triệu tỷ sau khi đánh giá lại

    Quy mô GDP tăng gần 1,3 triệu tỷ sau khi đánh giá lại

    Sáng 13/12, Tổng cục Thống kê họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô nền kinh tế giai đoạn 2010-2017. Theo đó, quy mô GDP sau đánh giá lại đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,2 triệu tỷ so với con số đã công bố trước đây là 5 triệu tỷ đồng.