ros

  • Ngạc nhiên với đà tăng cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết

    Ngạc nhiên với đà tăng cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết

    Trong 50 phiên giao dịch liên tiếp từ hồi cuối tháng 12.2016 tới thời điểm hiện tại, cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros có tới... 49 phiên tăng điểm và chỉ duy nhất có 1 phiên đứng giá...

  • Faros dùng 83% vốn điều lệ để ủy thác đầu tư tài chính

    Faros dùng 83% vốn điều lệ để ủy thác đầu tư tài chính

    Với ý kiến của Công ty kiểm toán ASC về việc 18 lần chuyển tiền đến và đi trong ngày 8.1 để tăng vốn điều lệ trong quý I.2016 do 3 cổ đông góp vốn với số tiền là 462,5 tỷ đồng, nhà đầu tư nghi ngờ Faros tăng vốn “ảo”. Vì tiền tăng vốn vừa chuyển về công ty đã được rút đi ngay với mác ủy thác đầu tư tài chính.