rủi ro p2p

  • Vì sao các ngân hàng thận trọng khi hợp tác với công ty cho vay ngang hàng?

    Vì sao các ngân hàng thận trọng khi hợp tác với công ty cho vay ngang hàng?

    Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, các tổ chức tín dụng (TCTD) thận trọng trong việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các công ty cho vay ngang hàng (P2P Lending) tránh rủi ro và không ảnh hưởng đến hoạt động uy tín của TCTD cũng như uy tín, an toàn của hệ thống ngân hàng.