Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng công trình từ 2021

11/11/2020 20:30 GMT+7
Từ 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý tại lần sửa đổi lần này, thời gian cấp phép xây dựng công trình từ 2021 sẽ được rút ngắn lại.

Tại Điểm b Khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi năm 2020 quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian:

- Trong 20 ngày: Cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời (hiện nay theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014 thời gian này đang là 30 ngày);

- Trong 15 ngày: Nhà ở riêng lẻ (giữ nguyên quy định như hiện nay).

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng công trình từ 2021 - Ảnh 1.

Đáng chú ý tại lần sửa đổi lần này, thời gian cấp phép xây dựng công trình từ 2021 sẽ được rút ngắn lại.

Ngoài ra, nếu đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Đồng thời, một trong những điểm mới đáng chú ý khác của Luật sửa đổi là sửa đổi quy định về việc miễn giấy phép xây dựng. Cụ thể, nếu xây nhà ở nông thôn từ 07 tầng trở lên thì phải xin giấy phép.

Trong khi hiện nay đang quy định, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa được miễn giấy phép xây dựng.

Luật này được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

PV