SCS

  • Loạt doanh nghiệp sắp chốt chia cổ tức bằng tiền 10% - 30% trong tháng 5 và 6

    Loạt doanh nghiệp sắp chốt chia cổ tức bằng tiền 10% - 30% trong tháng 5 và 6

    Loạt doanh nghiệp gồm Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS), Thiên Long (TLG), Everpia (EVE) sẽ chốt ngày chia cổ tức bằng tiền lần lượt 30%, 15% và 10% trong những tuần tới.

  • Nên rót tiền vào cổ phiếu nào năm 2021?

    Nên rót tiền vào cổ phiếu nào năm 2021?

    Năm 2021 kinh tế Việt Nam được kỳ vọng phục hồi nhờ các động lực như đầu tư công được đẩy mạnh, triển vọng tiêu dùng tích cực và lãi suất cố định được duy trì ở mức thấp. Nhiều cổ phiếu được dự báo hấp dẫn khi kinh tế phục hồi hậu COVID-19. Vậy có tiền, nên đầu tư vào cổ phiếu nào năm 2021?