Sẽ công khai vấn đề thu chi tiền công đức tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang

14/09/2023 17:57 GMT+7
Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa vừa nhận quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar Nha Trang.

Ngày 14/9, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa nhận quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar Nha Trang.

Theo quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội mà tỉnh quy định, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.

Sẽ công khai vấn đề thu chi tiền công đức tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang - Ảnh 1.

Các cô gái biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: Công Tâm

Đối với việc tiếp nhận tiền mặt, cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ. Đối với tiền trong thùng công đức, định kỳ mỗi tháng một đến hai lần thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận.

Riêng trong những ngày diễn ra lễ hội Tháp Bà Ponagar, Tết Nguyên Đán hoặc trong trường hợp mở đột xuất, việc mở thùng công đức do Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích quyết định. Đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định tại di tích được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào thùng công đức để kiểm đếm chung.

Quy chế còn nêu rõ, tiền công đức, tài trợ phải nộp đầy đủ, kịp thời vào tài khoản tiền gửi của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh để bảo đảm quản lý an toàn, minh bạch; lãi tiền gửi (nếu có) được bổ sung vào tiền công đức, tài trợ để quản lý, sử dụng theo quy định.

Theo quyết định này, tiền công đức, tài trợ đã tiếp nhận, trích 10% để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi đối với các di tích khác trên địa bàn cấp tỉnh; trích để lại 25% để chi cho công tác tổ chức lễ hội Tháp Bà Ponagar; trích để lại 20% để chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Trong trường hợp, số tiền còn lại, đơn vị giữ để chi các khoản đặc thù và được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ khác.

Được biết, Tháp Bà Ponagar Nha Trang là một quần thể kiến trúc độc đáo và đặc sắc của người Chăm, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1979. Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 21 - 23/3 âm lịch hàng năm, là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và được xếp hạng là một trong 16 lễ hội cấp quốc gia.


Công Tâm