startup Việt Loship

  • Đồng sáng lập Skype đầu tư vào startup Việt Loship

    Đồng sáng lập Skype đầu tư vào startup Việt Loship

    Được biết, khoản đầu tư từ Nhà đồng sáng lập Skype - ông Jaan Tallinn, thông qua Quỹ MetaPlanet là một phần trong kế hoạch gọi vốn Series C của Loship, diễn ra chỉ 4 tháng sau khi startup này nhận vốn từ Vulpes Investment Management.