Bảo hiểm nông nghiệp

Lạng Sơn: Nghiên cứu ứng dụng kéo dài thời gian bảo quản Quýt đặc sản

Lạng Sơn: Nghiên cứu ứng dụng kéo dài thời gian bảo quản Quýt đặc sản

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu ứng dụng công nghệ bảo quản quýt bằng màng bao phủ Chitosan, nhằm kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.