Chuyển động dòng tiền

Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các dự án bảo tồn làng nghề

Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các dự án bảo tồn làng nghề

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường đã thông tin như trên tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn, do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 23/11.