Tôi là nông dân

KQKD quý I/2024: Gỗ Đức Thành báo lãi tăng hơn 26%, trữ tiền còn hơn 40 tỷ đồng

KQKD quý I/2024: Gỗ Đức Thành báo lãi tăng hơn 26%, trữ tiền còn hơn 40 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Gỗ Đức Thành báo lãi sau thuế đạt hơn 9,5 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước đó.