Tôi là nông dân

Lâm Đồng: Hơn 10.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, người dân chủ động chống hạn

Lâm Đồng: Hơn 10.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, người dân chủ động chống hạn

Do mùa khô kéo dài, khoảng 12.000ha cây trồng tại tỉnh Lâm Đồng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy, người dân địa phương đã lên những phương án chống hạn cho riêng mình để đảm bảo năng suất.