Tôi là nông dân

Vườn bưởi da xanh, đàn dê sinh sản giúp hộ nông dân ở Khánh Hòa có "của ăn của để"

Vườn bưởi da xanh, đàn dê sinh sản giúp hộ nông dân ở Khánh Hòa có "của ăn của để"

Chị Hoàng Thị Sớm (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cách đây khoảng 10 ngày chị xuất bán cho thương lái gần 3 tạ bưởi da xanh, với tổng số tiền gần 8 triệu đồng. Riêng năm 2019, gia đình thu nhập gần 60 triệu đồng từ bưởi da xanh.