Tài chính

Doanh nghiệp khó đáp ứng điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 0%

Doanh nghiệp khó đáp ứng điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 0%

Sau 1 tháng triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, đến nay TP.HCM chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ xin vay nguồn vốn này.