Tài chính

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ tự nhận là công ty cho vay ngang hàng, quản thế nào?

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ tự nhận là công ty cho vay ngang hàng, quản thế nào?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, một số công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn tài chính, môi giới tài chính, kinh doanh dịch vụ cầm đồ và tự nhận là công ty cho vay ngang hàng để cung cấp các dịch vụ kết nối nhà đầu tư và người đi vay, vận hành trên nền tảng giao dịch trực tuyến.